Flaga Mazowsza dostępna dla wszystkich

Zredagował(a) on 18 marca 2021

Flaga Mazowsza już nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych. Od teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych. Radni województwa podczas ostatniej sesji sejmiku podjęli decyzję dotyczącą wykorzystywania regionalnej flagi. Flaga to symbol, który powinien jednoczyć – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Od teraz mieszkańcy regionu, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej flagi. Będzie mogła ona być  wykorzystywana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także po uzyskaniu zgody zarządu województwa umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Fot. mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist