Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje wakacje dzieci

Zredagował(a) on 17 maja 2019

100 tysięcy złotych przeznaczyła Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Płocka. O środki finansowe mogą ubiegać się instytucje pozarządowe w ramach projektu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”.  Zaletą inicjatywy jest także możliwość zaplanowania czasu wolnego dla najmłodszych nie tylko w powiecie płockim, ale także gostynińskim i sierpeckim. Wnioski przyjmowane będą do 20 maja. Zwycięzców konkursu poznamy do 19 czerwca 2019 r.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych dofinansowaniem projektów w ramach konkursu „Wakacje 2019 w Płocku na Wesoło” odbędzie się w najbliższy piątek 26 kwietnia o godz. 15:00  w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, w Płocku.

Wakacje w Płocku na wesoło” to konkurs, który  Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza od kilku lat co roku na wiosnę. To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji. Projekty, na które Fundusz Grantowy zaplanował w tym roku 100 000 zł., powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów. Preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad małoletnimi w wieku 5-16 lat.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań. Pod uwagę będą brane także projekty, które potrafią zwiększać wrażliwość społeczną młodocianych na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, a także pozwalające nawiązać nowe kontakty i zdobywanie nowych doświadczeń. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy Fundusz Grantowy dla Płocka ogłosił w 2012 r. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na potrzebę organizacji coraz większej ilości zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Wakacyjny konkurs grantowy, corocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach. W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu dofinansowane zostały 43 projekty na łączną kwotą prawie 515 tys. zł. W projektach tych udział wzięło blisko 10.000 młodych płocczan.

Przypominamy, na wnioski konkursowe Fundacja oczekuje do 20 maja, do godziny 16.00. Formularze konkursowe dostępne będą na stronie: www.fundusz-grantowy.pl

Obenie Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest w trakcie finansowania projektów płockich organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu grantowego oraz w III edycji konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Środki finansowe na projekty zostały przyznane w grudniu ubiegłego roku. Ponadto Fundusz Grantowy finansuje także projekt streetworkingu realizowany na pięciu płockich osiedlach oraz projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego a dotyczący utworzenia placówek wsparcia dziennego w tym jednej w formie podwórkowej oraz wsparcia działalności już istniejących placówek w strukturach MOPS poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe podopiecznych.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist