Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera kreatywność płocczan

Zredagował(a) on 17 czerwca 2024

Kreatywni i chętni do działania płocczanie otrzymali dofinansowanie z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektów służących lokalnej społeczności. Wsparcie zostało przyznane w ramach konkursów grantowych, których rozstrzygnięcie ogłoszono 14 czerwca. To już XII edycja, podczas której o środki finansowe na realizację projektów ubiegały się płockie organizacje pozarządowe i VI edycja umożliwiająca pozyskanie wsparcia przez osoby indywidualne i grupy nieformalne.

Atrakcyjne, różnorodne i adresowane do szerokiego grona płocczan projekty społeczne finansowane są przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” z darowizn ze strony ORLEN oraz spółki Basell Orlen Polyolefins przy współpracy z władzami samorządowymi. Pierwsze granty przyznano 21 lat temu. Od tego czasu sfinansowano ponad 460 projektów o wartości przeszło 6,5 mln zł.

W tym roku mieszkańcy Płocka będą mogli skorzystać z atrakcyjności 14 projektów. Dziesięć z nich zostanie zrealizowanych przez lokalne stowarzyszenia, fundacje i klub sportowy, a cztery przez osoby indywidualne.

W tegorocznej edycji, bezpośrednim wsparciem zostanie objęta grupa prawie 1500 osób. Płocczanie zainteresowani samorozwojem lub edukacją dzieci, ale także integracją międzypokoleniową oraz odkrywaniem nieznanych obszarów społecznych, czy też wiedzy historycznej będą mogli skorzystać z poniższych projektów:

– półkolonii organizowanych przez Fundację NowyStart.PL. Oprócz zajęć chemicznych i sportowych, dzieci w wieku 9-11 lat odwiedzą ZOO, park trampolin, plac zabaw. Ponadto wyjdą do kina, Muzeum Mazowieckiego oraz na basen Aqua-Park;

– pikników rodzinnych i warsztatów kreatywnych z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, które zaprasza wszystkie grupy wiekowe na trzy rodzinne i pełne atrakcji pikniki na Osiedlu Radziwie, Osiedlu Podolszyce oraz Osiedlu Międzytorze. Warsztaty kreatywne (plastyczne) odbędą się w 14 filiach Książnicy Płockiej, a dziesięć spotkań jogi w ogrodzie;

– warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Seniorzy będą mogli skorzystać z bogatej oferty pn. „Grupa lokalna – w dobrym miejscu”. Ideą jest powołanie przyjaznego miejsca, w celu budowania trwałych relacji międzyludzkich. W programie zajęć zaplanowano m.in. warsztaty manualne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, ale także integracyjne wyjścia do kina, teatru, groty solnej;

– bezpłatnej diagnostyki autyzmu pn. „ADOS 2 szansą na szybkie wykrycie zagrożenia spektrum autyzmu”. Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem “Odzyskać Więzi” polega na badaniach wykrywających autyzm wśród dzieci i młodzieży z Płocka, których rozwój niepokoi rodzica;

– zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej oraz Matematycznej. Projekt “MatInf na Olimpijskim Szlaku” adresowany do uczniów płockich szkół podstawowych i średnich zrealizuje Fundacja na Rzecz Rozwoju Społecznego “MOGĘ WIĘCEJ”;

– warsztatów pn. “BĄDŹ ZWINNY, UWAŻNY I ZRELAKSOWANY JAK KOT”. To propozycja Uczniowskiego Klubu Sportowego Cogito. Zajęcia dla dzieci z jogi wraz z praktyką uważności mindfulness, medytacją i pracą z oddechem, wzbogacone o gry i zabawy;

– zajęć edukacyjnych umożliwiających poznanie świata osób z niepełnosprawnością, który postara się przybliżyć dzieciom Fundacja Ekonomii Społecznej “Przystań”. Uczestnicy w wieku 4-10 lat zdobędą wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzroku z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno-doświadczalnej, oznakowania i przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością;

– warsztatów artystycznych wraz z plenerem malarskim pt. „Malujemy płockie podwórka”, zwieńczonych wystawą poplenerową. Organizacją zajmie się Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne OTO JA. Projekt „Art Integracje – lato ze sztuką” to oferta dla mieszkańców różnych grup wiekowych spędzających lato w mieście;

– zajęć z grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i z druku cyfrowego – to propozycja Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki dla osób poszukujących nowinek i innowacji poprzez inspirację w projekcie pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I SUBLIMACJI”;

– wiedzy historycznej zawartej w starodrukach zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. O dziedzictwo historyczne na rzecz pokoleń zatroszczyło się Stowarzyszenie Towarzystwo Naukowe Płockie, które realizując projekt ”Konserwacja starodruków ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP”, podda odrestaurowaniu cztery cenne woluminy. Zwierają one m.in. drzewa genealogiczne rodów królewskich i szlacheckich z Europy i Imperium Osmańskiego oraz króla polskiego Zygmunta III. Renowacji zostanie poddany także zbiór listów biskupa Załuskiego, opisujących w układzie kronikarskim wydarzenia historyczne przypadłe za jego życia w latach 1665-1710. Zdaniem organizatora projektu, grupą docelową są mieszkańcy Płocka, a szczególnie naukowcy, nauczyciele, uczniowie, miłośnicy historii i zabytkowej książki.

Natomiast osoby indywidualne, które w tym roku otrzymały grant zadbają o łagodzenie objawów perimenopauzy w projekcie „Kobieta dojrzała – jej siła i mądrość”, nauczą języka obcego podczas warsztatów języka angielskiego “Sytuacje”, zbudują samoświadomość, rozwiną umiejętność radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, pomogą w budowaniu relacji z innymi oraz kreowaniu pozytywnego i akceptującego podejścia do siebie i świata w projekcie ODWAŻNIE UWAŻNI, a także zaproszą ’’DO KINA I DO TEATRU’’ i dyskusji na spotkaniu podsumowującym.

W tym roku po raz pierwszy wsparciem objęte zostały wszystkie projekty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Aktualne informacje i daty realizacji poszczególnych projektów będą zamieszczane na stronach Laureatów, oraz na stronie Funduszu Grantowego www.fundusz-grantowy.pl Zapraszamy również do śledzenia profilu na FB.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist