Fundusz Sprawiedliwości – Pomoc ma moc

Zredagował(a) on 24 sierpnia 2022

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W cyklu audycji “Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Audycje w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej o godz. 12.38, powtórka tego samego dnia o godz. 23.00.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Nowy cykl audycji:

Audycja 40:

Gościem audycji jest Wiktoria Łaskawska ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym „Nadzieja”, które realizuje zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości pomagając także osobom starszym, które padły ofiarą oszustwa.

Audycja 39:

Sprawiedliwe państwo to takie, które staje w obronie bezbronnych i słabych. Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda. Idea takiej pomocy wpisuje się w działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym „Nadzieja”, o czym więcej mówi współpracująca ze stowarzyszeniem Wiktoria Łaskawska:

Audycja 38:

Gościem audycji jest Joanna Brzosko z Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie, które ze środków Funduszu Sprawiedliwości realizuje projekt „Wolontariat drogą do praworządności”.

Audycja 37:

Gościem audycji jest Joanna Brzosko z Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie, którego cele zbieżne są z celami Funduszu Sprawiedliwości.

Audycja 36:

W ramach Funduszu Sprawiedliwości Stowarzyszenie EcoSport realizuje kampanię “TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, której cel zgodny jest z nadrzędnym założeniem skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach stosownego programu Funduszu Sprawiedliwości. Gościem audycji jest koordynator projektu “TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” Marcin Nikiel.

Audycja 35:

W zwalczaniu problemu przestępczości może pomóc również sport. Stowarzyszenie EcoSport realizuje w ramach Funduszu Sprawiedliwości projekt, w ramach którego prowadzona jest prospołeczna kampania informacyjna “TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”. Więcej na temat przedsięwzięcia mówi koordynator projektu Marcin Nikiel.

Audycja 34:

Gościem audycji jest Michał Przybysz, radca prawny z Fundacji Altum, która w ramach Funduszu Sprawiedliwości realizuje projekt „Lekcje z Temidą”.

Audycja 33:

Gościem audycji jest Michał Przybysz, radca prawny z Fundacji Altum, której cele zbieżne są z celami Funduszu Sprawiedliwości. Fundacja zajmuje się edukacją prawną, pomocą pokrzywdzonym przestępstwem oraz działalnością użyteczności publicznej.

Audycja 32:

Osoby pokrzywdzone przestępstwem potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy w jednym miejscu. Tego typu wsparcie oferuje Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy szczególnie potrzebującym mieszkańcom Podkarpacia. Gościem audycji jest psycholog współpracujący z ośrodkiem Paweł Pasztyła.

Audycja 31:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany Funduszem Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Gościem audycji jest Monika Nawojska z Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – osoba pierwszego kontaktu dla tych, którzy pokrzywdzeni zostali przestępstwem.

Audycja 30:

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Gościem audycji jest Aleksandra Rutkowska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, które w ramach Funduszu prowadzi projekt mający na celu przeciwdziałanie przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla pracowników instytucji pomocowych działających w ramach sieci.

Audycja 29:

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Gościem audycji jest Aleksandra Rutkowska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, którego działalność skupia się na sieci współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości.

Audycja 28:

W ramach Funduszu Sprawiedliwości realizowanych jest wiele projektów, w tym ten podejmowany przez Akademię Sportu Artura Siódmiaka. Jak mówi zastępca prezesa stowarzyszenia Artur Siódmiak – celem projektu jest prowadzenie wsparcia informacyjnego i analitycznego oraz monitorowanie sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości poprzez organizowanie przedsięwzięć informacyjnych z udziałem autorytetów.

Audycja 27:

Przeciwdziałanie przestępczości to istotne zadanie Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym. Gościem audycji jest Artur Siódmiak z Akademii Sportu Artura Siódmiaka, która w ramach Funduszu realizuje projekt przeciwdziałający przestępczości poprzez organizowanie przedsięwzięć informacyjnych z udziałem autorytetów.

Audycja 26:

Zapobieganie przestępczości to jeden z głównych obszarów działalności FS, który prężnie działa także w obszarze prewencji przestępczości. Profilaktyka jest obok pomocy równie kluczowym aspektem działalności Funduszu. Gościem audycji jest Adam Surmacz, prezes Stowarzyszenia Fidei Defensor, które w ramach Funduszu realizuje projekt z obszaru przeciwdziałania przyczynom przestępczości – zwracając uwagę szczególnie na seniorów.

Audycja 25:

Ofiarą przestępstw może paść każdy z nas. Do grupy najbardziej narażonych należą jednak osoby starsze. Ofiarą jakich przestępstw często padają seniorzy? Rozmawiamy o tym Adamem Surmaczem, prezesem Stowarzyszenia Fidei Defensor, które zapewnia dostępność do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Audycja 24:

Czy alienacja rodzicielska jest karalna? Gościem audycji jest Jerzy Nitkiewicz, prawnik z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów “Macierz”:

Audycja 23:

Alienacja rodzicielska – czym jest i czy ma wpływ na rozwój dziecka? Gościem audycji jest Agnieszka Kuliś z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów “Macierz”:

Audycja 22:

Z pomocy świadczonej w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mogą korzystać nie tylko osoby poszkodowane, ale również świadkowie przestępstw. Mówi o tym Karolina Gargas, osoba pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonym przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:

Audycja 21:

Temat audycji to pomoc udzielana świadkom przestępstw – kiedy i komu? Gościem audycji jest Karolina Gargas, osoba pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonym przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:

Audycja 20:

Wsparcie w poszukiwaniu pracy, jako forma resocjalizacji byłych więźniów jest tematem rozmowy z Krzysztofem Jasińskim, koordynatorem Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu:

Audycja 19:

Pomoc w znalezieniu pracy byłym więźniom to jedno z działań realizowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Gościem audycji jest prezes Stowarzyszenia Marcin Kałużny:

Audycja 18:

Z Magdaleną Kamińską, prezes oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Penitencjarnego “Patronat”, rozmawiamy o różnych formach wsparcia postpenitencjarnego:

Audycja 17:

Czym jest Sieć Pomocy Postpenitencjarnej rozmawiamy z Magdaleną Kamińską, prezes oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Penitencjarnego “Patronat”:

Audycja 16:

W audycji kontynuujemy rozmowę z dr. Przemysławem Komorowskim z Laboratorium Wolności Religijnej na temat naruszeń wolności sumienia i wyznania, a także przypominamy, co zrobić, jeżeli czujemy się w takiej sytuacji pokrzywdzeni oraz gdzie szukać pomocy:

Audycja 15:

Z dr. Przemysławem Komorowskim z Laboratorium Wolności Religijnej rozmawiamy o tym, czym jest naruszanie wolności sumienia i wyznania oraz kiedy mamy do czynienia z takimi przestępstwami:

Audycja 14:

W audycji kontynuujemy rozmowę o Linii Pomocy Pokrzywdzonym. Gościem audycji jest Jacek Salamon, prezes fundacji IWO – Doradztwo Obywatelskie:

Audycja 13:

Tematem audycji jest Linia Pomocy Pokrzywdzonym, jako środek do zapewnienia szybkiej i adekwatnej pomocy. Gościem audycji jest Jacek Salamon, prezes fundacji IWO – Doradztwo Obywatelskie:

Audycja 12:

Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości ofiary przestępstw, w tym tych on-line, otrzymują natychmiastową pomoc. O wyłudzaniu danych oraz tym, co zrobić aby nie stać się ofiarą mówi dr nauk prawnych Michał Sopiński w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 11:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw, w tym osobom, które dotknięte zostały oszustwem internetowym. O zasadach właściwej reakcji na przestępstwa on-line mówi prorektor w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości dr nauk prawnych Michał Sopiński w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 10:

Cyberprzestępczość stała się problemem dotykającym zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. O problemie cyberprzestępczości rozmawiają dr nauk prawnych Michał Sopiński, prorektor w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości, oraz Aleksandra Mieczyńska:

Audycja 9:

Wśród wielu form wsparcia ważnym zagadnieniem jest udzielanie pomocy ofiarom cyberprzestępczości. Mówi o tym prorektor w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości dr nauk prawnych Michał Sopiński w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 8:

Przeciwdziałanie przestępczości to istotne zadanie Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym. Pomoc oferowana jest także ofiarom oszustw w Sieci. O tym, jak chronić swoje dane w Internecie rozmawiamy z prorektorem w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości dr. nauk prawnych Michałem Sopińskim:

Audycja 7:

W ramach Funduszu Sprawiedliwości wsparcie udzielane jest osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Ważnym zagadnieniem jest także problem cyberprzestępczości, o którym mówi prorektor w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości dr nauk prawnych Michał Sopiński w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 6:

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Jednym z narzędzi rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 5:

Mediacja to jedno z narzędzi rozwiązywania konfliktów. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 4:

Fundusz Sprawiedliwości, czyli Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. O działalności Funduszu Sprawiedliwości oraz rozwoju Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

Audycja 3:

Z inicjatywy Funduszu Sprawiedliwości uruchomiona została pierwsza w kraju ogólnokrajowa telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Przez całą dobę można dzięki niej anonimowo uzyskać informacje o możliwości pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. O Liniii Pomocy Pokrzywdzonym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

Audycja 2:

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Możliwe jest to m.in. dzięki Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. O jej rozwoju mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:

Audycja 1:

W ramach Funduszu Sprawiedliwości prowadzona jest Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, czyli pierwsza ogólnopolska Sieć, udzielająca pomocy nieprzerwanie od 2019 roku. Mówi o niej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską:


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist