Gala Finałowa XIX Międzynarodowego Festiwalu im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego “Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Zredagował(a) on 14 maja 2024

Gala odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, w ostatni piątek 10 maja br. O znaczeniu festiwalu dla promocji regionu powiedział KRDP gospodarz miasta burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się też 3 koncerty, msza św. w intencji „polskiego Horacego” w zabytkowym kościółku w Sarbiewie, gdzie też odbyło się spotkanie z książką „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”. W koncercie „Od baroku do romantyzmu” wystąpili artyści  z Włoch. Wszystkie spotkania i koncerty były wyjątkowe – podkreśliła dr Teresa Kaczorowska prezes Academii Europaea Sarbieviana.

Jolanta Marzęcka dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku od początku jest związana z festiwalem, który jej zdaniem ma duże znaczenie dla kultury ziemi płońskiej.

Podczas dwóch majowych dni rozstrzygnięto aż 3 konkursy dla młodzieży: krasomówczy, recytatorski i na prezentację multimedialną o M.K. Sarbiewskim, a także XIX konkurs poezji dla dorosłych, który od 2017 r. odbywa się w dwóch kategoriach: w j. polskim i łacińskim – jest więc nie tylko ogólnopolski, ale międzynarodowy. Przewodniczącym Jury w konkursie poezji dla dorosłych w języku polskim był Wojciech Wencel poeta, krytyk literacki z Gdańska.

Tegoroczny XIX Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, pod patronatem Marszałka Mazowsza i Biskupa Płockiego, mimo iż trwał dwa (9-10 maja 2024), a nie jak zwykle trzy dni, był bogaty w wydarzenia. Już od 19 lat jest to impreza literacko-kulturalno-naukowo-edukacyjna, przywracająca pamięć ks. jezuicie Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu (1595-1640) jako poecie rangi europejskiej (uwieńczonym w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII),  a zarazem uczonemu (prof. Akademii Wileńskiej i kolegiów jezuickich, badaczowi literatury) oraz pamięć jako oratora, kaznodziei króla Władysława IV Wazy.

KRDP od początku istnienia Festiwalu jest Patronem Medialnym wydarzenia.

Foto: KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist