„Gorzkie na Górkach”

Zredagował(a) on 12 kwietnia 2024

Gorzkie żale już jakiś czas za nami, ale stworzyliśmy dla Państwa podsumowanie właśnie “Gorzkich na Górkach”, gdyż działo się naprawdę wiele. Do tego organizatorzy zapowiedzieli, że będzie to wydarzenie cykliczne, a więc co roku będziemy spotykać się w parafii na Górkach, aby przeżywać niedzielę w wyjątkowy sposób. Kazaniom pasyjnym towarzyszyły oprawy artystyczne oraz muzyczne. Głównym tematem nabożeństw było „W Getsemani”. W kolejne niedziele kaznodzieje wygłaszali kazania, których bohaterami były osoby towarzyszące Jezusowi właśnie w Getsemani. Pierwszym kaznodzieją był bp Szymon Stułkowski, a tematem kazania – „Anioł”. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniali muzycy związani z Państwową Szkołą Muzyczną w Płocku.
Kolejne kazania pasyjne wygłosili: ks. Bartosz Szostak, sekretarz biskupa pomocniczego pt. „Piotr”, ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor seminarium pt. „Sługa bez ucha”, klaretyn o. Marcin Kowalewski, proboszcz parafii pt. „Tłum”, ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego pt. „Młodzieniec w prześcieradle”, ks. kan. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Seniora „Leonianum” pt. „Judasz”. Nabożeństwa artystycznie ubogacił płocki Teatr Form Wielu.
Ponadto każde z nabożeństw miało osobną oprawę muzyczną. Wykonawcami będą m.in. Chór Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zespół Duszpasterstwa „Petroklezja”, zespół Strefa Serca, chór seniorów pod kierunkiem Roberta Majewskiego. Dlaczego wspominamy Gorzkie żale w Wielkanocnym czasie? Powie ks. Jarosław Mokrzanowski.
Zapytaliśmy także jak wyglądała oprawa muzyczna oraz teatralna, Przemysława i Łukasza Jarzyńskich z Teatru Form Wielu.
Do kolejnych Gorzkich żali prawie rok, ale już dziś zapraszamy do przeżywania tego wyjątkowego czasu na Górkach.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist