Gość Dnia 04.04.2024 Anna Czajka-Cunico z pochodzenia Ciechanowianka, Literaturo i Kulturoznawczyni, Wykładowca europejskich uniwersytetów

Zredagował(a) on 4 kwietnia 2024

Gościem Dnia Barbary Tokarskiej jest dzisiaj Profesor Anna Czajka-Cunico, z pochodzenia Ciechanowianka, Literaturo i Kulturoznawczyni, Filozofka, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i dr habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Profesor tytularny nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, wykładowca europejskich uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Genui, Uniwersytetu w Parmie, w Tybindze i, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pani profesor wspominała Ciechanów swojego dzieciństwa, naukę w I LO im. Z. Krasińskiego, studia w Warszawie, ale również opowiedziała słuchaczom o karierze naukowej i życiu rodzinnym w Genui.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist