Gość Poranka Ciechanów-Anna Kmiołek-Gizara,Natalia Bieniek,Anna Karp-29.03.2023

Dziś Gościem Poranka Małgorzaty Wojciechowskiej były Pani Anna Kmiołek-Gizara Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i Uczennice Natalia Bieniek i Anna Karp. Rozmowa dotyczyła gazetki szkolnej “Ruszek News”, a także tradycji szkoły i sukcesów uczniów.