Gospodynie w natarciu

Zredagował(a) on 20 grudnia 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Gospodynie w natarciu
/

Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że będą one miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo. Zdaniem posłanki na Sejm RP Anny Cicholskiej, jest to bardzo ważne ogniwo w środowisku wiejskim.

Według nowego prawa koła gospodyń wiejskich powinny w szczególności prowadzić działalność społeczno-wychowawczą, wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet, upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich oraz rozwijać kulturę ludową.

Koło gospodyń wiejskich może założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają na to zgodę rodziców lub innych opiekunów.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist