Gra Miejska „Miasto Wyzwań”

Zredagował(a) on 8 września 2021

Gra Miejska pt.: „Miasto Wyzwań” odbędzie się 19 września 2021 roku w Płocku w godzinach 10.00 – 15.00. Celem jest odwiedzenie wszystkich stacji (punktów kontrolnych), rozwiązanie zadań przygotowanych na poszczególnych stacjach oraz dotarcie do stacji finałowej do godz. 15.00. Zaprasza Marta Krasuska
Szczegóły podane zostaną uczestnikom w dniu Gry przed jej rozpoczęciem – instrukcje zostaną
przekazane po zgłoszeniu się do Biura Gry w godz. 9.00-10.00 w dniu 19.09.2021 r.
Członkiem każdej z drużyn musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich
nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć do Biura Gry.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist