I Akademickie Forum Sportu 2024 za nami

Zredagował(a) on 5 marca 2024

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. I. Mościckiego w Ciechanowie  oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego i Urząd Miasta Ciechanów zorganizowały 1 marca br. w Ciechanowie I Akademickie Forum Sportu 2024. Konferencja odbywała się na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PANS i  była inauguracją działalności Akademickiego Związku Sportowego w Ciechanowie.

O znaczeniu wydarzenia dla społeczności regionu powiedziała KRDP dr Ewa Wiśniewska dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych uczelni.

Pierwsza część konferencji była poświęcona aspektom naukowym sportu i zdrowia, druga – część dyskusyjna, była  okazją do wymiany doświadczeń między środowiskiem sportowym, samorządowym i  akademickim. Dr Sławomir Gromadzki kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS, prezes Akademickiego Związku Sportowego, szczególnie stawia na młodzież szkół średnich, która chciałaby studiować i uprawiać sport.

W wydarzeniu wzięli udział znani sportowcy, mi.in. olimpijczyk Szymon Kołecki, czy Anna Leśniewska sztangistka, obecnie studentka PANS, która potrafiła połączyć sport z nauką.

W Forum wzięli udział uczniowie klasy o profilu sportowym w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.

Dr Anna Sobianek z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie uważa, że sport wśród studentów odgrywa dużą rolę, ale student musi mieć wybór.

Dr hab. Jolanta Żyśko, prorektor AWF Warszawa, ubolewa, że sportowcy, którzy rozpoczynają studia często porzucają sport.

Podczas Forum odbyła się otwarta debata na temat potencjału rozwoju sportu akademickiego na terenie podregionu ciechanowskiego.

Foto: KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist