I sesja także w Opinogórze Górnej

Zredagował(a) on 7 maja 2024

I sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się 6 maja w Opinogórze Górnej.  IX kadencja obejmie lata 2024-2029.
Podczas sesji wręczono radnym gminy zaświadczenia o wyborze, nastepnie złożyli oni ślubowanie. Ślubowanie złożył również wójt gminy Piotr Czyżyk.
W głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczącym Rady został Grzegorz Pszczółkowski, wiceprzewodniczącym  został wybrany Robert Goździewski.
Nowo wybranymi radnymi zostali:
 Justyna Arciszewska
Apoloniusz Chojnacki
Adam Gąsiorowski
Robert Goździewski
Tadeusz Goździewski
Andrzej Konwerski
Joanna Krakowska
Łukasz Matuszewski
Robert Miklaszewski
Jacek Okoniecki
 Rafał Olewniczak
Grzegorz Pszczółkowski
Włodzimierz Rogoziński
Adam Rzepliński
Kazimierz Wiśniewski
Foto: UG w Opinogórze Górnej

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist