II Kongres Czystego Powietrza przed nami

Zredagował(a) on 22 lutego 2019

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
II Kongres Czystego Powietrza przed nami
/

W ciągu ostatnich kilku lat problem jakości powietrza z tematu lokalnego stał się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że temat dotyczy zarówno największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości. Widząc potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mogłaby się nawiązać współpraca w obszarze ochrony powietrza, samorząd Mazowsza współorganizuje 27 lutego II Kongres Czystego Powietrza. Mówi dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych Marcin Podgórski:

Na kongresie będą obecni m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy merytoryczni, zajmujący się tematyką jakości powietrza.

Kongres odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia online i program kongresu są dostępne na stronie www.kongresczystegopowietrza.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist