Jarmark Wielkanocny w GOK-u w Gołotczyźnie

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie zaprasza na Jarmark Wielkanocny. A o szczegółach mówi dyrektor GOK-u Dorota Nasierowska Do 20 marca przyjmowane są  wyroby rękodzielnicze związane ze świętami Wielkiej Nocy, tj. palmy i dekoracje. Należy je dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4 (od wt. do pt. w godz. 12-20).