KOMUNIKAT Rzecznika Komendy Głównej Policji insp. Mariusza Ciarki

Zredagował(a) on 12 marca 2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa
zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w
jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do
Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek
Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń
alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia
pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji
i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej “Moja Komenda”.
Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z
koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem
wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie
zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na
kontakt z obcymi osobami.
Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie
osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą
powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery
telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji
“Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997.
Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie
dotyczy sytuacji nagłych).
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do
dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach
(np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego
zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka)
niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym
poinformują policjanci.

 

 foto : www.policja.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist