Konkurs na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zredagował(a) on 6 maja 2021

Prezydent miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Oferty można składać do 28 maja. O szczegółach rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Fot. UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist