Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w powiecie ciechanowskim

Zredagował(a) on 12 stycznia 2024

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2024 rok. W tym roku organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dotację na realizację zadań z następujących obszarów : kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnienie kultury fizycznej, ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, naukę i szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, ratownictwo i ochronę ludności. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2024 roku. Wnioski można składać przez stronę witkac.pl. Wersję papierową trzeba dostarczyć w zaadresowanej kopercie do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist