Konkurs “Superelewacja” w Rypinie

Zredagował(a) on 27 lutego 2024

Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin zaprasza właścicieli budynków na terenie miasta do udziału w kolejnej edycji konkursu „Superelewacja”.

Przedmiotem konkursu są najładniejsze elewacje wyremontowanych, odnowionych przebudowanych i rozbudowanych budynków na terenie miasta Rypin. Do konkursu można zgłaszać elewacje budynków 15-letnich i starszych, zmodernizowanych lub wyremontowanych w okresie dwóch lat od terminu składania zgłoszeń do bieżącej edycji konkursu.

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgodnie z regulaminem właściciel najładniejszej fasady otrzyma nagrodę 8 000 zł, za II miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 5 000 zł, natomiast nagrodą za III miejsce jest 3 000 zł. Ponadto komisja może przyznać również dodatkowe wyróżnianie i nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł za zachowanie wartości zabytkowych budynków wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz budynków znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków w trakcie realizowanych robót budowlanych. Wyróżnienie to oraz nagrodę finansową może otrzymać również laureat pozostałych nagród.

Dokumentację konkursową należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 z dopiskiem „Konkurs SUPERELEWACJA 2024” w terminie do 15.05 br. Zgłoszenie powinno zawierać deklaracje o przystąpieniu do konkursu, zgodę właściciela budynku i jeśli to możliwe zdjęcia budynku sprzed remontu.
Regulamin konkursu wraz z deklaracją dostępne są na stronie www.rypin.eu.
Serdecznie zachęcamy wszystkich właścicieli wyremontowanych, odnowionych, przebudowanych i rozbudowanych budynków do udziału w konkursie.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist