Legenda o Ciechanowie oczami dzieci

Zredagował(a) on 8 maja 2020

Podczas przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty Miejska Biblioteka Publiczna oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta organizują konkurs dla dzieci pt. „Ilustrujemy Ciechanowskie Legendy”.
Aby wziąć udział nim udział, należy wysłać maksymalnie 3 prace plastyczne ilustrujące jeden z ośmiu fragmentów Legendy o Ciechanie. Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską, mogą to być rysunki, szkice i grafiki. Prace muszą zostać utrwalone w postaci zdjęcia cyfrowego lub zeskanowanego dokumentu – pliku w formacie .jpg lub .png. Wybrane prace będą prezentowane także online w formie teatrzyku kamishibai.
Pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres pracowniaddm@umciechanow.pl do dnia 17 maja 2020 roku (włącznie), zgodnie z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.
Prace oceniane będą przez pracowników Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Ciechanów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pośród uczestników zostanie wyłonionych ośmiu zwycięzców .Wyniki ogłoszone zostaną 18 maja 2020 roku na stronach Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.mbpciech.info.
Sponsorami nagród rzeczowych są Urząd Miasta Ciechanów oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist