LVII Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zredagował(a) on 24 stycznia 2023

LVII Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie 23 stycznia br. Jednym z punktów obrad było odwołanie dotychczasowych wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zenony Babicz i Jolanty Teklińskiej. W głosowaniu w sprawie Zenony Babicz wzięło udział 21 radnych, w tym 13 osób głosowało za odwołaniem, 7 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Była już wiceprzewodnicząca tak skomentowała swoje odwołanie.

Drugą z odwołanych wiceprzewodniczących jest Jolanta Teklińska, która nie brała udziału w głosowaniu dotyczącym jej odwołania. 13 radnych było za jej odwołaniem, 6 przeciw, a jeden głos był wstrzymujący się. Poprosiliśmy o komentarz radną Jolantę Teklińską.

Rada Powiatu Ciechanowskiego ma już nowych wiceprzewodniczących. Zostali nimi radny Grzegorz Liszewski i radna Elżbieta Kuminiarczyk.

Na 57. sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego ustalono także miesięczne wynagrodzenie starosty ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza. Była to pierwsza sesja z nowym starostą i nowym Zarządem. Kontrowersje wzbudziło wynagrodzenie  starosty. Zostało ono uzasadnione inflacją. Radna Joanna Potocka Rak powiedziała.

Poniedziałkową sesję skomentował także  Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

Starosta Ciechanowski zaproponował następujące wynagrodzenie:
– 10370 zł jako wynagrodzenie zasadnicze
– 4146 zł dodatek specjalny
– 2072 zł dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
– 3450 zł dodatek funkcyjny
Całkowite wynagrodzenie, to kwota 20 040 zł.

Na styczniowej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego poruszono wiele ważnych tematów. Opowiedział o nich przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Sławomir Morawski.

O zmianach personalnych na stanowiskach wiceprzewodniczących i zmianach w komisjach Rady Powiatu Sławomir Morawski powiedział.

Nie wszyscy radni mogli zostać nowymi przewodniczącymi komisji, ze względu na pełnione już funkcje.

foto : KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist