Marcowa sesja Rady Miasta

Zredagował(a) on 25 marca 2021

Na 25. sesji Rady Miasta rozpatrzono m.in. sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności MOPS oraz realizację programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Radni opowiedzieli się także za przyjęciem uchwały określającej zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. O szczegółach rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

Radni nie rozpatrzyli petycji mieszkańców w sprawie planowanej przez prywatny podmiot inwestycji przy ul. Amarantowej. Sprawa będzie ponownie procedowana na najbliższej Komisji Skarg i Wniosków. Za bezzasadną uznano skargę na działanie MOPS.

Grafika. UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist