Mazowsze składa skargę do WSA w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zredagował(a) on 20 grudnia 2020

Mazowsze składa skargę do WSA w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Upolityczniony wybór, ale też naruszenie prawa i ustawy o finansach publicznych oraz wydatkowanie środków wbrew celowi, na jaki zostały przeznaczone czyli przeciwdziałanie skutkom COVID-19 to główne zarzuty samorządu Mazowsza stawiane wobec Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mazowsze wystąpiło też do NIK o kontrolę podziału środków. Marszałek Adam Struzik nie kryje oburzenia potraktowaniem lokalnych samorządów i całego regionu.

Samorząd Mazowsza zgłosił pięć projektów. Wszystkie o znaczeniu ogólnowojewódzkim, bardzo potrzebne społecznie, złożone prawidłowo i w terminie, a żaden z nich nie znalazł się na liście dofinansowanych zadań.

Wątpliwości wśród włodarzy miast, gmin i powiatów budzi przyznanie kilku dużych dotacji jednemu samorządowi i całkowite pominięcie nawet kilkunastu projektów zgłoszonych przez inny samorząd. Tak było np. w przypadku Warszawy, Płocka, Siedlec czy Ciechanowa. Dodatkowo na liście przyznanych przez stronę rządową dotacji znalazło się zaledwie 15 mazowieckich samorządów spośród ponad stu, które przyjęły stanowiska w sprawie zachowania integralności Mazowsza.

Fot.mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist