Miasto Płońsk realizuje inwestycje i planuje kolejne

Zredagował(a) on 8 marca 2024

 

Burmistrz Andrzej Pietrasik wziął udział 1 marca br.  w Ciechanowie, w spotkaniu szefów miast i gmin subregionu ciechanowskiego, z Mariuszem Frankowskim – wojewodą mazowieckim. Spotkanie dotyczyło strategicznych spraw dla samorządu – pozyskiwania środków z KPO, finansów miast, a także współpracy administracji samorządowej z rządową.

Burmistrz Płońska podpisał akt notarialny, którego przedmiotem było złożenie oświadczenia o objęciu udziałów przez miasto Płońsk  w spółce SIM Północne Mazowsze w związku z pozyskaniem przez Płońsk środków z Funduszu Dopłat Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w łącznej kwocie ponad 6 mln zł.  Dzięki funduszom pozyskanym przez Płońsk trwają intensywne prace związane z budową bloku przy ul. Padlewskiego, w którym zamieszka 40 rodzin.

Kończą się inwestycje drogowe w Płońsku, realizowane w bieżącej kadencji. Zadania podczas spotkania z lokalnymi mediami  podsumował burmistrz Andrzej Pietrasik.

Płońsk inwestuje też w kulturę. W mieście powstaje nowe Muzeum Ziemi Płońskiej.

Burmistrz Andrzej Pietrasik duże nadzieje wiąże z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje.

W mieście powstanie nowe targowisko miejskie.

Trwają prace nad projektem budowy ulicy Kolejowej. Arteria łączy ulicę Płocką i Towarową. U zbiegu ulic powstaje wspomniane Muzeum Ziemi Płońskiej.

Będzie dalsza rewitalizacja kamienic miejskich. Trwają prace nad projektem. Będą to kamienice przy ul. Zduńskiej 2 i 4 i kamienice przy Placu 15 Sierpnia, zakończy to proces rewitalizacji kamienic, których właścicielem jest miasto.

Miasto Płońsk 27 lutego br. ogłosiło już przetarg na budowę stadionu miejskiego. Jednocześnie powstanie boisko sportowe przy ul. Kopernika. Zastąpi stadion, który zostanie przebudowany. Wartość zadania to około 10 mln zł.

Inwestycje obejmą też oświatę.

 

Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza  Konkurs  na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną. Regulamin konkursu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Płońska. Za najciekawsze ozdoby przewidziane są nagrody.

Energa Oświetlenie instaluje w Płońsku system sterowania oświetleniem ulicznym. Prace mają być zakończone do końca marca. 50 obwodów oświetlenia ulicznego zostanie wyposażonych w zegary sterownicze pozwalające na zarządzania oświetleniem ulicznym, łącznie z regulacją jego natężenia. Szacuje się, że instalacja systemu sterowania przełoży się na oszczędność energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia o ok. 30 procent, wobec czego zwrot koszów instalacji systemu powinien być sfinansowany ze zmniejszenia kosztów zużycia energii.
Całkowity koszt robót i wyposażenia miasta w system zarządzania oświetleniem wyniesie ponad 1 mln zł, przy czym spłata tych kosztów w procesie negocjacji została wydłużona do 8 lat.

Foto: UM Płońsk


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist