Miasto pozyskało prawie 38 tys. zł dla żłobka

Zredagował(a) on 6 lutego 2018

Pozyskane dodatkowe zewnętrzne środki w wysokości 37 800 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie pobytu dzieci w miejskim żłobku. Kolejny rok z rzędu Ciechanów wykazał się skutecznością w aplikowaniu o fundusze na ten cel.

Wobec miejskiego żłobka władze Ciechanowa podejmowały skuteczne starania zarówno na rozbudowę, dzięki czemu dwukrotnie zwiększyła się liczba miejsc opieki nad dziećmi, jak również na dofinansowanie samego pobytu dzieci.

W roku 2015 r. Ciechanów wystąpił z wnioskiem na pozyskanie środków finansowych
na rozbudowę żłobka z programu „MALUCH”. W ramach programu zaplanowano podwojenie miejsc w – o kolejne 21, poprzez rozbudowę budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10. Aplikowany wniosek uzyskał pozytywną akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku rozbudowy budynku istniejącego przedszkola, powstał nowy obiekt z miejscami postojowymi na terenie działki i nowym przyłączem wodociągowym oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Efektem rozbudowy są dwie sale zabaw dzieci, sala odpoczynku, gabinet dyrektora placówki oraz wózkownia i węzeł sanitarny. Wartość prac budowlanych związanych z rozbudową obiektu przedszkola wyniosła 782 312 zł, w tym udział środków pochodzących z budżetu państwa wyniósł 625 849 zł, a 156 463 zł stanowiło wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów.

Obecnie do żłobka uczęszcza 56 dzieci. W 2016 roku miasto na bieżące funkcjonowanie żłobka pozyskało 50 400 zł dofinansowania, w 2017 roku – 35 280 zł.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist