Miasto przyznało środki na zadania publiczne

Zredagował(a) on 8 stycznia 2018

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2018 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży;
organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.
– Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i
młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.
-Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 47 000 zł
-Miejskie Ognisko TKKF PROMYK – 46 000 zł
-Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 14 000 zł
-Klub Sportowy ZAMEK – 20 000 zł
-Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł
-Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 120 000 zł
-Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 15000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 65 000 zł
-Ciechanowski Klub Sportowy Jurand – 17 000 zł
-Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 000 zł
-Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 35 000 zł
-Klub Pływacki Ciechanów – 23 000 zł
-Stowarzyszenie Szachy CIECHANÓW – 8 000 zł
-Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 19 000 zł
-Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 90 000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 30 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

-Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 26 000 zł
Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
-Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 7 020 zł
Zadania w zakresie pomocy społecznej
Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.
-Polski Czerwony Krzyż – 5 000 zł
„Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
-Fundacja Bank Żywności – 35 000 zł
„Żywność dla mieszkańców Ciechanowa”
Zadanie II. Podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska III sektora.
-Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 11 500 zł
„Razem tworzymy historię – integracja środowiska organizacji pozarządowych,
lokalnych społeczników i wolontariuszy”
-Polski Czerwony Krzyż – 7 100 zł
„Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”
Zadanie III. Promocja wolontariatu.
-Stowarzyszenie Pies i Spółka – 2 000 zł
„Szkolenia dla wolontariuszy pracujących na rzecz bezdomnych zwierząt”
Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.
-Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 25 000 zł
„Uniwersytet Trzeciego Wieku”
-Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja – 14 000 zł
„Aktywny Senior – ciechanowska grupa zaangażowanych społecznie”
Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 20 000 zł
„Nasz Drugi Dom – Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD”
-Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 000 zł
„Pomocna dłoń”
-Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 5 000 zł
„Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”
-Stowarzyszenie Tęczowa Kraina – 8 000 zł
„Terapia szansą na sukces”
Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
-Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 9 120 zł
„Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa”
Zadanie IV. Organizowanie działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci
autystycznych i ich rodzin.
-Stowarzyszenie Autentyczni – 29 000 zł
„Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu w Ciechanowie połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi”
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego
dorobku artystycznego
-Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 8 000 zł „IV Ciechanowski plener malarski pt.  Lato 2018 ”
-Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3  000 zł
„Koncert Chóru Victoria z okazji obchodów 115 rocznicy powstania chóru”
-Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia – 6  000 zł
„Konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny  Ciechanów 100 lat później – miasto tętniące życiem wraz z wydaniem albumu”
-Związek Literatów na Mazowszu – 4  000 zł
„XXIII Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXX Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim O Laur Opina ”
-SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 2  000 zł
„Młodzi dla wolności na stulecie niepodległości”
Zadanie II Organizacja przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną
-Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł
„Czwartkowe wieczory z poezją”
-SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 6  000 zł
„Trzecie Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”
-Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 15  000 zł „Wakacje z Niepodległą”
-Stowarzyszenie Psychoart – 15  000 zł „Psycho Art FEST”
-Instytut Witkacego – 13  000 zł „Przygotowanie i wystawienie przedstawienia Teatru EXODUS
Jan Maciej Karol Wścieklica  na podstawie dramatu Witkacego”
-Związek Literatów na Mazowszu – 2  000 zł „Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 20 – Bronisława Włodkówna,
pisarka odrodzonej Polski”
Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania
Zadanie I. Realizacja Programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o
charakterze sportowo –rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym
-Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 3  500 zł „Realizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami turystyki
rowerowej i edukacji prozdrowotnej”
-Uczniowski Klub Sportowy ATAK – 7 500 zł  „Zajęcia ogólnorozwojowe: piłka nożna, siatkówka”
-Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 7 500 zł „Ruch to zdrowie”
– Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 8 000 zł „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej i Taekwondo”
-Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 2 500 zł „Realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Sprawny Maluch”
-Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 6 000 zł „Realizacja zajęć z siatkówki dla dziewcząt”

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist