Rozmawiali w sprawie kierunków kształcenia w szkołach powiatu ciechanowskiego

Zredagował(a) on 7 marca 2022

Minidebata z udziałem przedstawicieli Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i władz powiatu ciechanowskiego odbyła się 1 marca br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Podczas rozmowy omówiono kierunki kształcenia w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. Ustalono nowe formy współpracy takie jak: otwarte wykłady na uczelni, warsztaty dla uczniów w pracowni radzenia sobie ze stresem oraz wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Jak poinformowało nas Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Powiat Ciechanowski organizuje przygotowanie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat. Jest to zgodne z oczekiwaniami młodzieży, lokalnego rynku pracy oraz partnerami i z wykorzystaniem różnorodnych metod i form.

W spotkaniu, z ramienia uczelni uczestniczyli rektor dr inż. Grzegorz Koc, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych dr Ewa Wiśniewska, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik, dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii dr inż. Robert Rudziński, kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Monika Marczewska, a z ramienia powiatu ciechanowskiego starosta Joanna Potocka – Rak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Aneta Głuszniewska.

Foto: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist