Modernizacja COEK STUDIO: Ciechanów podpisał umowę z wykonawcą

Zredagował(a) on 28 listopada 2017

Siedziba COEK STUDIO będzie zmodernizowana i wyposażona w nowe
elementy, co pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Roboty obejmą sale, pracownie, studio nagrań, przebudowę łazienek, wymianę
instalacji, ocieplenie budynku. Celem modernizacji jest także likwidacja barier
architektonicznych. Dziś w ratuszu prezydent i wykonawca podpisali umowę.
W lutym miasto pozyskało prawie 2 mln zł unijnego dofinansowania.
Prezydent Krzysztof Kosiński i prezes spółki NET SERVICE Michał Górecki podpisali
umowę na realizację zadania o wartości 2 195 550 zł. W 80% koszt będzie pokryty z
pozyskanych unijnych pieniędzy. Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-
kosztorysową, następnie przystąpi do robót budowlanych. Zakończenie inwestycji
planowane jest pod koniec maja.
Inwestycja będzie oznaczała nie tylko dostosowanie przestrzeni do nowych funkcji i
rozszerzenie oferty jednostki kultury, ale także zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Przystępujemy do kolejnego dużego przedsięwzięcia, które możliwe jest dzięki
pieniądzom z zewnątrz. Potrzeby kulturalne zmieniają się, rosną, staramy się
aktywizować dzieci, młodzież, ale też dorosłych, a kwestią zasadniczą jest
stwarzanie ku temu odpowiednich warunków infrastrukturalnych
powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prace modernizacyjne obejmą galerię, salę baletową, pracownię rozwijania
umiejętności manualnych, studio nagrań, pomieszczenie, które stanie się małą salą
widowiskową. Zmodernizowane zostaną schody wewnętrzne i zewnętrzne,
przebudowane będą łazienki, wymienione drzwi. Zniesione zostaną bariery
architektoniczne i zamontowane urządzenia zwiększające dostępność obiektu
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, min. ruchowymi, sensorycznymi,
intelektualnymi i psychicznymi. Jednym z rozwiązań będzie montaż krzesła
schodowego na torze krzywoliniowym, co umożliwi niepełnosprawnym
przemieszczanie się między kondygnacjami. Dzięki stworzeniu sali widowiskowej,
pojawi się możliwość organizowania koncertów i przedstawień teatralnych Będzie
tam mała scena z podestem, kurtyną, oświetleniem i nagłośnieniem. Galeria zyska
nowoczesne profesjonalne wyposażenie, systemy wystawiennicze, oświetlenie, które
pozwolą na właściwą ekspozycję prac. Wprowadzone rozwiązania pozwolą
rozszerzyć jej możliwości. Poprzez zakup koniecznych mebli, remont sali plastycznej
z jej zapleczem, poprawią się warunki, w których odbywają się cieszące się dużym
zainteresowaniem zajęcia. Zastosowane zostanie właściwe wyciszenie studia
nagrań, zakupiony sprzęt na dużo wyższym poziomie, co przełoży się na jakość
nagrań i możliwości bardziej profesjonalnego wykorzystywania studia.
Bardzo cieszymy się, że wreszcie nasza siedziba przejdzie tak poważną
modernizacją. Potrzebę remontu od dawna widzą pracownicy, instruktorzy, ale
przede wszystkim sami mieszkańcy, uczestnicy zajęć, czy artyści. Staramy się
funkcjonować jak najlepiej w obecnych warunkach, ale często jest to improwizacja,
wielu ograniczeń nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Dzięki modernizacji potencjał
COEK STUDIO będzie nieporównywalnie bardziej wykorzystany
– powiedziała dyrektor jednostki Jolanta Grudzińska.
Budynek obecnie charakteryzuje się dużym stopniem energochłonności, koszty jego
utrzymania są wysokie. Wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
Przewidziana jest wymiana starej kotłowni gazowej w obiekcie na węzeł ciepłowniczy
zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, przebudowa instalacji c.o., instalacja pompy
ciepła powietrze/woda, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. W
konsekwencji wprowadzenia tych rozwiązań nastąpi znaczna poprawa efektywności
energetycznej budynku na poziomie ponad 66%.
Na projekt „Modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO – sposobem na zwiększenie
dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w
kulturze” który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 miasto pozyskało 1 850 738,44 zł.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist