Można składać oferty do programu “Senior+”

Zredagował(a) on 8 grudnia 2017

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Można składać oferty do programu "Senior+"
Loading
/

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego ‘Senior+’ na lata 2015-2020. Kwotę do 300 tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu ‘Senior+’. Mówi rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego, Ewa Filipowicz:

Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano kwotę 80 mln złotych. Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem: ‘Konkurs Senior+ edycja 2018’, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w formie papierowej. Oferta złożona elektronicznie jest równoważna ofercie przedstawionej papierowo. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist