Można składać wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu w Pułtusku

Zredagował(a) on 16 czerwca 2020

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne). Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Pułtusk. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pułtusku oraz na stronie internetowej www.pultusk.pl. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (23) 306 72 21 w Urzędzie Miasta w Pułtusku. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Program jest realizowany etapami każdorazowo po pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Fot. pixabay


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist