Nowe inwestycje w PEC-u, tańsze ciepło i energia!

Zredagował(a) on 11 września 2023

W Ciechanowie powstała instalacja wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Umożliwia to odejście od wykorzystywania węgla w produkcji ciepła. Od maja 2023 r. PEC nie zużyło na wytwarzanie ciepła ani jednego kilograma tego surowca. Ma to skutki nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński podczas oddania do użytku inwestycji w ostatni piątek 8 września.

W tej sprawie już złożono wniosek do Urzędu Regulacji Energii – centralnego organu administracji państwowej, który decyduje o zatwierdzaniu taryf. Szacuje się, że nowa taryfa będzie niższa – zapowiada prezydent Krzysztof Kosiński.

Nowe źródła kogeneracyjne na gaz powstały przy ul. Kraszewskiego/Hala MOSiR (moc elektryczna 0,99 MWe) oraz przy ul. Tysiąclecia (moc 1,998 MWe). Tam powstała również elektrociepłownia wykorzystująca biomasę (zrębki), składająca się z kotła parowego o mocy 13 MWt  i turbiny o mocy 1,1 MWe. Nowe źródła energii będą produkować łącznie ponad 14,6 MWt mocy cieplnej znamionowej i moc elektryczną na poziomie 4,1 MWe.

Energia elektryczna wytwarzana lokalnie – w kogeneracji – powstaje dzięki wykorzystaniu ciepła, a więc z maksymalną sprawnością, dwa razy większą niż w elektrowni. Dzięki temu dla miasta jest znacznie tańsza niż ta, która do tej pory była kupowana od państwowych spółek. Od stycznia br. miasto, podobnie jak inne samorządy w Polsce, płaciło 971,70 zł brutto za MWh (z VAT i akcyzą). Teraz będzie to 795,81 zł brutto. To mniejsze koszty o blisko 20%. Powrót do pełnego nocnego oświetlenia ulic nastąpi 22 września br. Dla przypomnienia – zostało ono ograniczone w listopadzie ubiegłego roku. Powodem tej decyzji były kilkusetprocentowe podwyżki cen energii dla samorządów narzucone przez spółki energetyczne.

Doprowadzenie systemu ciepłowniczego w Ciechanowie do obecnego stanu było możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Środki pochodziły z Unii Europejskiej.

Pod względem wymogów formalnych, po 30 latach funkcjonowania system ciepłowniczy PEC osiągnął status efektywnego i został w pełni dostosowany do obowiązującego prawa w zakresie standardów emisyjnych.

Foto: KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist