Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza przyjęty

Zredagował(a) on 8 września 2020

Radni województwa mazowieckiego przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat. O szczegółach mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych urzędu marszałkowskiego

Program ochrony powietrza zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie.

Samorząd Mazowsza na przeprowadzenie lub aktualizację inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, tworzenie lub rewitalizację istniejących terenów zieleni czy też zakup oczyszczaczy powietrza czy systemów do pomiaru jakości powietrza przeznaczył blisko 26 mln zł. Tylko w ubiegłym roku do beneficjentów, w ramach RPO WM 2014-2020, trafiło 1,5 mld zł na działania związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Fot. mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist