Obradowali radni miasta Ciechanowa

Zredagował(a) on 26 kwietnia 2024

Głównym tematem obrad Rady Miasta Ciechanów 25 kwietnia br. było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2023 r. Podczas dalszej części obrad, w toku głosowania wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2024 r. Dochody miasta zwiększono o  16,2 mln zł. W uchwale budżetowej uwzględniono m.in. zwycięskie zadania Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskim, otrzymane środki z Funduszu Dopłat oraz pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Radni zapoznali się z oceną ubiegłorocznych zasobów pomocy społecznej.  Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzono ponad 460 tys. zł środków niewykorzystanych w poprzednim roku.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki znajdującej się między ul. Augustiańską, Płońską i Orylską (obręb 10-Śródmieście).

W związku ze zmianą trasy linii nr 5 w uchwale określającej przystanki komunikacji miejskiej uwzględniono dwa dodatkowe przystanki powstałe na ul. Łukasiewicza.

Sezon kąpielowy wyznaczono na termin 22 czerwca – 1 września. Do korzystania z tej formy rekreacji dopuszczono Kąpielisko Krubin zlokalizowane przy ul. Sońskiej. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Nadleśnictwa Ciechanów, dotyczący projektowanych lasów ochronnych (lasu Krubińskiego i Śmiecińskiego), położonych na terenie miasta Ciechanów. Projektowane lasy ochronne stanowią własność Skarbu Państwa. Uznanie ich za ochronne ma na celu ich zachowanie i ograniczenie gospodarczego wykorzystywania.

W związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P., poz. 174) oraz wzrostem kosztów prowadzenia przedszkoli zaktualizowano opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Bezpłatna opieka nad dzieckiem obejmuje 5 godzin. Koszt za każdą następną rozpoczętą godzinę zajęć wyniesie 1,40 zł od 1 września 2024 roku.

Radni zajęli się też kwestiami nieruchomości. Wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami. Zdecydowali też o sprzedaży 3 działek położonych w obrębie rejonów Szczurzyn, Śródmieście i Śmiecin.

Foto: KRDP

Tagged as

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist