Obradowali radni Rady Miasta Ciechanów

Zredagował(a) on 24 maja 2024

Analiza ekonomiczna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informacja o ubiegłorocznej działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi były tematem 2. sesji Rady Miasta IX kadencji. Podczas obrad 23 maja radni przyjęli 7 uchwał.

W 2023 roku MOSiR na inwestycje przeznaczył ponad 6 mln zł. Na terenie kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja 7 powstało zaplecze dla sportowców i trenerów. W budynku znajdują się 4 szatnie dla zawodników, siłownia, pomieszczenia dla sędziów, obserwatorów, lekarza i trenerów. Są też pomieszczenia biurowe dla klubów oraz sala konferencyjna. Obiekt posiada pełne zaplecze sanitarne i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w minionym roku MOSiR przeprowadził prace modernizacyjne obiektów sportowych. W hali przy ul. 17 Stycznia 60C wymieniono okna, drzwi i nawierzchnię. Budynek zyskał nową elewację i ocieplenie. Nowe instalacje teletechniczne, elektryczne i grzewcze zyskał Hotel Olimpijski. Na Krytej Pływalni wymieniono zawory i filtry, co poprawiło jakość wody w basenach.

COEK Studio w zeszłym roku zorganizował szereg imprez kulturalnych. Były to m.in. spektakle, jarmarki, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania. Przez cały rok odbywały się też zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Miejska placówka dysponowała budżetem w wysokości 2,7 mln zł.

W ramach współpracy gminy miejskiej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zrealizowano 66 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert.

Oprócz tego gmina wsparła finansowo cykliczne wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe współorganizowane przez NGO.

Podczas sesji radni wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2024 r., uwzględniając prowadzone postępowania przetargowe zadań inwestycyjnych.

Miejscy samorządowcy wyrazili zgodę na nabycie działki przy ul. Szwanke oraz wniesienie aportu (w postaci prawa własności niezabudowanej działki w obrębie osiedla „Śródmieście”) do Elektrociepłowni Ciechanów.

Żródło: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist