Obradowali radni Rady Miasta w Ciechanowie

Zredagował(a) on 27 października 2023

Na 72. sesji Rady Miasta Ciechanów przedłożona została informacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (obecnie: Elektrociepłownia Ciechanów) za 2022 rok. Podczas obrad, które odbyły się 26 października br. rozpatrzono 11 projektów uchwał.

Radni zmodyfikowali wieloletnią prognozę finansową i budżet na 2023 r. Uwzględnili w nich m.in. pozyskane przez miasto dofinansowania o łącznej wysokości ponad 38,7 mln zł oraz oszczędności w bieżących wydatkach.

Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy humanitarnej dla partnerskiego miasta Chmielnicki. Żołnierzom walczącym na froncie przeciwko rosyjskiej agresji zostanie przekazanych 168 kompletów termoaktywnej bielizny, o którą poprosił mer Chmielnickiego.

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa. Opracowany dokument umożliwi miastu starania o fundusze europejskie.

Prezydent został upoważniony do podjęcia starań o dofinansowanie projektu „Tworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Ciechanowie przy obiektach użyteczności publicznej”.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości w obrębie Gostkowa, Podzamcza i Śmiecina.

Źródło: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist