Orlen przyznał granty na lokalne inicjatywy

Zredagował(a) on 14 maja 2020

Fundacja Orlen przyznała granty na lokalne inicjatywy w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Tegoroczne wsparcie wynosi 3 milionów złotych. 
Spośród prawie 3 tysięcy zgłoszeń rada ekspertów wybrała 300 zwycięskich projektów w III edycji programu.
– Za nami kilka tygodni wytężonej pracy nad analizą nadesłanych zgłoszeń. Wybór był trudny, ale finalnie udało nam się wyłonić projekty, które nie tylko są wartościowe, ale i pozwolą na dotarcie do prawie miliona beneficjentów – mówi Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN. Ponad 70% zwycięskich organizacji pochodzi ze wsi i miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, co pokazuje, jak wielka jest determinacja i potrzeba rozwoju najmniejszych społeczności– dodaje.
Najwięcej grantów, bo aż 95, otrzymały projekty nadesłane w kategorii związanej z zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Na drugim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
Udział w programie to dla wielu organizacji nie tylko możliwość zrealizowania zamierzonego celu, ale również szansa na szerzenie idei wolontariatu i aktywizację lokalnej społeczności. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawców, do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 4 tysiące  wolontariuszy i blisko 3 tysiące   osób niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, W ciągu trzech edycji Fundacja ORLEN na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 7 mln złotych.​

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist