ORLEN Uniperol rozszerza kompetencje w zakresie usług inżynieryjnych

Zredagował(a) on 16 kwietnia 2024

Rok po utworzeniu spółki ORLEN Projekt Česká republika Grupa ORLEN Unipetrol stawia kolejny krok w rozwoju swojego biznesu i posiadanych kompetencji, przejmując działalność projektową i inżynieryjną od spółek UNIS i UNIS Power z siedzibą w Brnie. W ten sposób Grupa ORLEN Unipetrol znacząco wzmocni swój potencjał i możliwości realizacji szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, strategicznego rozwoju i transformacji w kierunku zrównoważonej przyszłości. Po zamknięciu transakcji, planowanym na 2 maja, nastąpi kilkumiesięczny proces integracji nowo nabytych podmiotów w ramach Grupy.

ORLEN Projekt Česká republika s.r.o. („ORLEN Projekt ČR”) świadczy kompleksowe usługi projektowe i inżynieryjne dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego, energetycznego oraz ochrony środowiska. Spółka działa w ramach grup kapitałowych ORLEN i ORLEN Unipetrol, które są jej współwłaścicielami, posiadając poprzez swoje spółki zależne, odpowiednio, 60% i 40% udziałów w jej kapitale.

Każdego roku realizujemy miliardowe inwestycje w ramach stopniowej transformacji w grupę multienergetyczną i przejścia do zrównoważonej, zeroemisyjnej przyszłości. Wymagania w zakresie merytorycznego zarządzania szeroko zakrojonymi inwestycjami stale rosną. Powoduje to konieczność rozszerzania wiedzy, kompetencji i możliwości działania naszej spółki. Przejęcie działalności projektowej i inżynieryjnej spółek UNIS i UNIS Power, będących liderami na rynku czeskim, to naturalny i logiczny krok, który pozwoli na szybkie i skuteczne rozszerzenie kompetencji naszej spółki inżynieryjnej ORLEN Projekt ČR. Z radością witamy w Grupie ponad 130 ekspertów z UNIS i UNIS Power. Większość z nich zna naszą organizację, ponieważ w przeszłości brali udział w przygotowywaniu realizowanych przez nas inwestycji jako dostawcy zewnętrzni. Przeprowadzone przejęcie wzmocni nasz potencjał, pozwalając szybciej i bardziej elastycznie kontynuować działania zmierzające do zrównoważonej przyszłości – komentuje Maciej Romanów, członek Zarządu Grupy ORLEN Unipetrol.

ORLEN Projekt ČR świadczy usługi inżynieryjne i realizuje dostawy dla spółek Grupy ORLEN Unipetrol, co umożliwia optymalizację kosztów i większą elastyczność przy zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi w ramach międzynarodowej Grupy ORLEN.

Nowa spółka będzie korzystać z kompetencji ORLEN Projekt, lidera na rynku usług projektowania i budowy rafinerii i zakładów petrochemicznych. Utworzenie wysoko wyspecjalizowanej spółki inżynieryjnej w Czechach ułatwi transfer wiedzy projektowej i usprawni zarządzanie obszarem inwestycyjnym Grupy ORLEN. Przeprowadzona transakcja stanowi kolejny etap budowy silnej Grupy ORLEN Projekt, świadczącej usługi na rzecz Grupy ORLEN. Wcześniej ORLEN Projekt przejął od Grupy Energa spółkę inżynieryjną ENERGA Invest, a także nabył większościowy pakiet udziałów w ENERGOP.

– Budowa silnej grupy ORLEN Projekt oznacza stworzenie prężnego centrum kompetencyjnego, które będzie oferowało atrakcyjne warunki rozwoju dla obecnych i nowych pracowników. Jestem przekonany, że perspektywa zdobycia unikalnego doświadczenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji w dynamicznym, międzynarodowym środowisku będą zachętą dla młodych inżynierów do dołączenia do zespołów obu spółek – podkreśla Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt SA.

UNIS, a.s. realizuje projekty „pod klucz” w zakresie inwestycji w sektorze przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym, w modelu EPC lub EPC-M (obejmującym zarządzanie). W ciągu ostatnich trzydziestu czterech lat spółka z powodzeniem zrealizowała ponad 270 projektów EPC w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

– Przeprowadzona transakcja to logiczne następstwo współpracy przy projektach dla Grupy ORLEN. Zespoły spółek się znają, a więc nie wiąże się z żadnymi fundamentalnymi zmianami dla kadry UNIS, natomiast przynosi nowe wyzwania, dając możliwość uczestnictwa w rozwoju przyszłych technologii w ORLEN. Doświadczenie zdobyte przez UNIS w ramach projektów zagranicznych realizowanych w krajach, które nie zawsze oferują łatwe warunki działania, może być przydatne dla Grupy ORLEN w wypadku jej ekspansji poza Europę – komentuje transakcję Jiří Kovář, Prezes Zarządu Grupy UNIS.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist