Oświadczenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Platformy Obywatelskiej

Zredagował(a) on 1 lutego 2023

Ciechanów, 31.01.2023r. ul. Płońska 21

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Platformy Obywatelskiej RP w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w poście radnej Joanny Potockiej-Rak opublikowanym na portalu Facebook, sugerującym powstanie koalicji PSL, PO i PiS oświadcza, że Platforma Obywatelska nie
współpracowała, nie współpracuje i nie będzie politycznie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Twierdzenia radnej Joanny Potockiej-Rak zamieszczone w treści wpisu na Jej publicznym profilu na platformie społecznościowej www.facebook.com z dnia 23 stycznia 2023 roku, insynuujące jakoby powstała koalicja PiS, PO i PSL są nieprawdziwe. Świadczy o tym choćby podział funkcji w Radzie i Zarządzie Powiatu, jaki dokonał się po zmianie na fotelu starosty. W związku z tym radni PO RP rozważają możliwość skierowania pozwu o naruszenie dóbr osobistych przeciwko radnej.

Jednocześnie informujemy, że radna Joanna Potocka-Rak utraciła nasze zaufanie w szczególności z uwagi na jej nielojalne w ocenie radnych zachowanie w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o odwołanie a głosowaniem nad odwołaniem jej z funkcji Starosty Ciechanowskiego. W okresie tym Joanna Potocka-Rak co najmniej raz spotkała się – na swój wniosek! – ze wszystkimi radnymi klubu Prawa i Sprawiedliwości, proponując współpracę w Radzie wraz z ofertą objęcia przez radnych PiS funkcji w Radzie Powiatu oraz Zarządzie Powiatu Ciechanowskiego.

Podczas podejmowanych z nami rozmów, które odbywały się w tym samym czasie, również zainicjowanych przez Panią Joannę Potocką-Rak, wskazywaliśmy wielokrotnie, że nie będziemy współpracowali z radnymi tego ugrupowania. Mimo to Joanna Potocka-Rak zdecydowała się prowadzić rozmowy z innym stronnictwem, nie informując nas o tym.

14 stycznia 2023 r. radna Potocka-Rak poprzez swój fanpage stwierdziła, że wraca z „niezmienionym kręgosłupem”. Czy w tym kontekście miała na myśli „kręgosłup” z rozmów z radnymi Prawa i Sprawiedliwości czy z radnymi Platformy Obywatelskiej? Krytycznie podchodzimy również do odmowy wzięcia udziału w głosowaniu przez radnych klubu Współpraca i Rozwój, którą to odmowę uważamy za niezgodną z etyką radnego i ze złożonym przez tych radnych ślubowaniem. Dieta radnego to nie tylko przywilej. To także określone obowiązki.

Pragniemy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem kadencji 2018-2023 Platforma Obywatelska była sygnatariuszem umowy koalicyjnej z CBUW i PSL oraz przez kolejne lata radni Cezary Chodkowski i Adam Krzemiński reprezentujący Platformę Obywatelską RP w Radzie Powiatu rzetelnie pracowali na rzecz mieszkańców naszego regionu, z szacunkiem odnosząc się do wszystkich radnych powiatowych i pracowników starostwa. Dlatego też do tej pory nie zabieraliśmy głosu w sporze, który pojawił się w radzie nie z winy PO, respektując osobiste wybory radnych i zasadę demokratycznego stanowienia prawa na szczeblu samorządu powiatowego. Rozumiemy również prawo do krytyki, ale nie zgadzamy się z próbą kreowania rzeczywistości dyskredytującą Platformę Obywatelską i wymienionych radnych w oczach wyborców poprzez upowszechnianie kłamliwych informacji oraz manipulowanie opinią publiczną.

Źródło: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Platformy Obywatelskiej RP

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist