PCK Z NAGRODĄ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zredagował(a) on 23 listopada 2020

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie otrzymał nagrodę specjalną  za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. przyznaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Przyznana nagroda specjalna związana jest z prowadzoną przez PCK działalnością dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób najuboższych, wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia świetlic środowiskowych, jadłodajni, udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, realizacji profilaktyki zdrowotnej a także aktywnego wsparcia dla osób starszych i chorych, mających problemy z aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. To tylko mały wycinek działań, jakimi każdego dnia zajmuje się PCK. Wiele podejmowanych inicjatyw nie byłoby możliwych bez wsparcia lokalnych samorządów i innych jednostek, dla których Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie jest wieloletnim, rzetelnym partnerem społecznym w rozwiązywaniu istniejących kwestii społecznych. Uroczystość wręczania nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada odbyła się w formie on-line. W wydarzeniu brali udział minister Marlena Maląg oraz Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. Nagrodę odebrali Bożena Podleńska – dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie oraz Bogdan Kołakowski – prezes zarządu.

Fot. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist