PEC modernizuje system ciepłowniczy

Zredagował(a) on 16 listopada 2020

Rozpoczęła się modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście, która umożliwi odchodzenie od wykorzystania węgla w produkcji ciepła w Ciechanowie. Miejska spółka PEC podpisała umowę z wykonawcą prac. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł. O modernizacji mówi rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

PEC przyłączył w tym roku do sieci ciepłowniczej kolejne budynki

Nowe źródła ciepła będą budowane w ramach projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i finansowane dotacją w wysokości 39,9 % kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie. Pozostałe koszty projektu pokryje pożyczka z NFOŚiGW.

Fot. UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist