PKN ORLEN i Wodociągi Płockie inicjatorami działań przeciwpowodziowych w Płocku

Zredagował(a) on 28 kwietnia 2021

PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka. W tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich dotyczące zacieśnienia współpracy. Umożliwiło ono zapoznanie się ze specyfiką ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.

ORLEN zadeklarował aktywne zaangażowanie się we wszystkie niezbędne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku. Propozycje rozwiązań będą wypracowane wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie odpowiedzialnym za działania regulacyjne na Wiśle oraz samorządem lokalnym i Wodociągami Płockimi.

Wysoki stan wód w Wiśle spowodował, że rzeka podtopiła bulwary miejskie oraz zalała nadwiślańskie osiedla: Radziwie, Borowiczki, Pradolina Wisły. Wszystkie służby ratunkowe uczestniczyły w budowie zabezpieczeń, aby nie dopuścić do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe.

O wszystkich wspólnych działaniach i decyzjach PKN ORLEN, Wodociągów Płockich, Urzędu Miasta Płocka i Wód Polskich będziemy informować na bieżąco tak jak będą one podejmowane i realizowane.


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist