PKN Orlen łączy się z PGNiG. Jest zgoda akcjonariuszy

Zredagował(a) on 12 października 2022

99,99 proc. Akcjonariuszy PGNiG wyraziło zgodę na połączenie z Grupą ORLEN. Kończy to proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku finalizującego fuzję, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło 81,85% obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy ORLEN.
Jak przekonuje koncern, proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku jest prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist