PKN ORLEN potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej

Zredagował(a) on 30 grudnia 2021

PKN ORLEN, wspólnie z Energą i Grupą LOTOS, kontynuuje prace nad projektem związanym z budową elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, przedłużając jego obowiązywanie do końca 2022 roku, zgodnie z którym będą kontynuowały analizy możliwości i warunków realizacji wspólnego projektu.
Inwestycja, której moc elektryczna szacowana jest na ok. 450 MW, będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii z OZE i wzmacniającym krajowe bezpieczeństwo energetyczne.
– Źródła nisko- i zeroemisyjne są filarem naszej strategii biznesowej związanej z dążeniem do neutralności emisyjnej i odgrywają znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski. […] Przedsięwzięcia te, ze względu na ich złożoność i skalę, wymagają dokładnego przeanalizowania i pełnego zaangażowania wszystkich stron, dlatego intensyfikujemy działania, by wypracować jak najlepsze rozwiązania – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Obecnie Grupa ORLEN, uwzględniając aktywa Energi, posiada ok. 3,4 GWe mocy zainstalowanej, z czego prawie 1,1 GWe przypada na dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN ORLEN we Włocławku i Płocku.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist