PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2019 rok

Zredagował(a) on 19 marca 2020

Jak podaje PKN Orlen, zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2019 r. na poziomie 3 zł na akcję.  Poziom ten ma być dowodem na stabilną sytuację koncernu. 

Podjęta decyzja to dopiero rekomendacja. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

– Nasza polityka dywidendowa zakłada systematyczną wypłatę dywidendy – wyjaśnia Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. – Wysokość dywidendy uzależniona jest od osiąganych wyników, sytuacji makro, sytuacji płynnościowej oraz planów inwestycyjnych Grupy ORLEN. Dobre wyniki finansowe w połączeniu z niskim poziomem zadłużenia Grupy pozwalają na podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Dlatego zdecydowaliśmy się zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję – dodał.

W 2019 roku zadłużenie netto PKN Orlen spadło do poziomu 2,4 mld złotych, a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist