Placówka Wsparcia Dziennego będzie kontynuować swoją działalność

Zredagował(a) on 16 października 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Placówka Wsparcia Dziennego będzie kontynuować swoją działalność
Loading
/

Placówka Wsparcia Dziennego będzie kontynuować swoją działalność. Właśnie zakończył się projekt unijny, na który miasto pozyskało prawie pół miliona złotych. Fundusze przewidziane były na pierwsze dwa lata funkcjonowania. Miasto zdecydowało jednak o kontynuowaniu działalności placówki. Placówka powołana w ramach struktur MOPS uruchomiona została 1 października 2016 r. i objęła wsparciem 28 dzieci i ich rodziców. Podopieczni to dzieci w wieku od 8 do 13 lat, z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Dzieci przychodziły do placówki codziennie po szkole, odrabiały lekcje, uczyły się pracy w grupie, uczestniczyły w zajęciach rozwijających umiejętności, w grach, zabawach, zajęciach plastycznych, kółkach zainteresowań. Jakich wyjaśnia Bogusława Kaszuba , kierownik Placówki Wsparcia Dziennego.

Dzieci uczyły się ponadto organizacji czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, radzenia sobie z zaburzeniami zachowania. Prócz zajęć w siedzibie, dla podopiecznych organizowane były spotkania i wizyty w instytucjach na terenie miasta i okolic oraz wyjazdy, m. in. do Warszawy. Projekt ‘Dzieci nasza wspólna sprawa”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończył się 30 września. Jednak Placówka Wsparcia Dziennego będzie działać dalej, przy finansowaniu z budżetu miasta.

Kierownictwo placówki podkreśla, że po dwóch latach efekty wsparcia są bardzo widoczne – dzieci lepiej się zachowują, uczą, radzą sobie w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia własnej wartości.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist