Plan rozwoju Płocka, powiatów i gmin.

Zredagował(a) on 26 stycznia 2024

Jak informuje nas Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski –
“Mamy strategię rozwoju ponadlokalnego, radni ją właśnie uchwalili. Dokument jest planem wspólnego rozwoju Płocka, trzech powiatów i 24 gmin w naszym regionie. Razem będziemy starać się o środki zewnętrzne, głównie unijne, na nasze inwestycje. Łatwiej jest bowiem zdobyć dotację grupie samorządów np. na budowę infrastruktury drogowej w kilku miastach i gminach, czy wspólnych działań w zakresie gospodarki wodnej oraz ściekowej. W opracowaniu zapisaliśmy też przedsięwzięcia w sferze kultury, edukacji, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, czy zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług zdrowotnych.
Łączna wartość zaproponowanych ponad 300 wspólnych inwestycji przekracza – uwaga – 4,6 miliarda zł. Dziękuję Arturowi Zielińskiemu – mojemu zastępcy ds. rozwoju i inwestycji, Izabeli Kamińskiej – dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich oraz Michałowi Balskiemu – dyrektorowi Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, a także zespołom ich pracowników, którzy włożyli dużo serca i wysiłku, by zbudować naszą regionalną strategię – drogę do rozwoju naszego regionu.”

fot. Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist