Podwyżki dla ciechanowskich samorządowców

Zredagował(a) on 30 listopada 2021

Z początkiem listopada weszły w życie ustawowe zmiany dotyczące ustalania diet radnych oraz wynagrodzeń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zmieniła podstawy prawne lokalnych uchwał odnosząc nowo ustalone wysokości do 2,4-krotności kwoty bazowej. To daje możliwość Radom gmin i miast podniesienie uposażeń samorządowców.

W gronie włodarzy z wyższym wynagrodzeniem znalazł się też prezydent Ciechanowa. Na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Ciechanów, wynagrodzenie prezydenta Ciechanowa wyniesie 19.563,00 zł brutto. Prezydent otrzyma również wyrównanie od 1 sierpnia.

Podwyżkę otrzymali także radni, przewodniczący komisji i prezydium Rady Miasta w Ciechanowie. W dyskusji o podwyżce diet dla radnych głos zabrał radny Marcin Żebrowski

W sprawie podwyżek diet dla radnych wypowiedział się radny Jerzy Racki

Za przyznaniem podwyżki prezydentowi, podczas ostatniej sesji rady Miasta głosowało 13 radnych PSL, przeciw było 6 radnych PiS, a 2 radnych niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist