PODWYŻKI DLA KATECHETÓW?

Zredagował(a) on 10 kwietnia 2019

Informacje o rzekomym “załatwieniu” przez Episkopat podwyżki dla katechetów to ewidentne kłamstwo. Jest to tym bardziej perfidne, że ukazuje się w napiętym okresie strajku ws. podwyżek dla nauczycieli – napisał sekretarz Komisji Wychowania KEP ks. Marek Korgul w przekazanym KAI oświadczeniu.
W Internecie ukazała się informacja opatrzona tytułem “Podwyżka wynagrodzeń dla katechetów”. Pod nim opublikowano zdjęcie przedstawiające minister Annę Zalewską i biskupa Marka Mendyka – przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski trzymających w ręku dokumenty.
Ks. Korgul wyjaśnia zaistniałą sytuację:
„Zdjęcie jest prawdziwe, z tym, że dotyczy ono momentu podpisania w dniu 3 kwietnia br. Porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Nowelizacja dotychczasowego Porozumienia była konieczna ze względu na wdrażaną reformę systemu edukacji. Oprócz kwalifikacji, nauczyciele religii muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania tego przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”
Duchowny wyjaśnia również, że katecheci otrzymują takie samo wynagrodzenie jak inni nauczyciele. Jest ono zróżnicowane m.in. w zależności od stopnia awansu zawodowego, do którego mają takie same prawo, jak inni nauczyciele.
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski odniósł się również do uchwały rady miasta Krakowa w sprawie wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć.
– Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. (…) ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa – czytamy w oświadczeniu.
– Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa – dodaje ks. Marek Korgul.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist