Powiatowe Centrum opiekuńczo–mieszkalne otwarto w Mławie

Zredagował(a) on 10 lutego 2022

Centrum dziala od nowego roku i funkcjonuje jako placówka pobytu całodobowego dla 2 osób oraz z możliwością pobytu dziennego dla 20 osób. Uczestnicy Programu mają zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Centrum zapewnia wsparcie rozwoju osobistego 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez: indywidualny rozwój społeczny, rehabilitację medyczno-usprawniającą, zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowanie oraz rozwój sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych i społecznych.

Codzienna obecność opiekunów, asystentów, możliwość korzystania z pomocy pielęgniarki oraz rehabilitanta lub fizjoterapeuty zapewnia uczestnikom opiekę i wsparcie dostosowane do możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb oraz możliwości wynikających ze stanu zdrowia, wieku i sprawności.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne otrzymało wsparcie rządowe w kwocie ponad 2,5 mln zł. 2 580 540,21 zł.

Podczas wizyty w regionie ciechanowskim wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł spotkał się ze starostą mławskim Jerzym Rakowskim, następnie odwiedzili Centrum opiekunczo-mieszkalne.

Foto: MUW w Warszawie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist