Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu

Zredagował(a) on 22 października 2021

Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu na najbliższe lata, strategia jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej, a jej opracowanie jest wręcz niezbędne dla stworzenia dobrej platformy współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wreszcie – mieszkańców. Mówi starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz:

Powstająca obecnie Strategia Rozwoju Powiatu będzie obowiązywać do 2027 roku. Będzie dokumentem, w którym zostanie opisana obecna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu i na tej podstawie zdefiniowane zostaną podstawowe obszary problemowe. Określone zostaną możliwe kierunki, szanse i zagrożenia oraz niezbędne działania w celu uzyskania poprawy sytuacji na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

We wtorek, 12 października, odbyło się robocze spotkanie dotyczące opracowania nowej strategii. W warsztatach wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych. Spotkanie prowadził Jarosław Bogusz.

 

zdjęcie :strona starostwa


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist