Prezydent Ciechanowa z absolutorium

Zredagował(a) on 29 kwietnia 2021

Prezydent Krzysztof Kosiński podczas 37. sesji Rady Miasta Ciechanów (29 kwietnia) otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Przedmiotem obrad radnych było sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2020 rok. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W zdominowanym pandemią roku dochody budżetu wyniosły 233,3 mln zł, a wydatki  231,8 mln mln zł. O komentarz poprosiliśmy prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego.

W dalszej części radni podjęli 11 uchwał. Zmieniono statut Żłobka Miejskiego. Do warunków przyjmowania dzieci wprowadzono kryterium obowiązkowego szczepienia ochronnego. W sytuacji, gdy z powodu epidemii placówka nie będzie prowadzić zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych rodzice będą zwolnieni z opłat. Sezon kąpielowy określono na termin 26 czerwca – 30 sierpnia. Do korzystania z tej formy rekreacji dopuszczono Kąpielisko Krubin, zlokalizowane przy ul. Sońskiej. Radni ponownie rozpatrzyli petycję w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej przy ul. Amarantowej. Uwzględnili też wniosek mieszkańców dotyczący Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów leżących w rejonie ulic: Św. Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej.

Grafika. UM Ciechanów

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist